Cenník poplatkov

Cenník poplatkov na stiahnutie (.doc)

Cenník poplatkov za sociálne služby platný od 01. 01. 2021

Poplatok klienta v Zariadení pre seniorov:

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe vyššieho štandardu 550,00 EUR/mesiac
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 520,00 EUR/mesiac
Ubytovanie v trojlôžkovej izbe 520,00 EUR/mesiac
Ubytovanie v dvojlôžkovej priechodnej izbe 490,00 EUR/mesiac

 

Poplatok klienta v Domove sociálnych služieb:

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe vyššieho štandardu 550,00 EUR/mesiac
Ubytovanie v trojlôžkovej izbe 520,00 EUR/mesiac

 

Poplatok klienta v Zariadení opatrovateľskej služby:
Ubytovanie v  dvojlôžkovej izbe vyššieho štandardu
550,00 EUR/mesiac
18,00 EUR/deň
Poplatok samoplatcu v Zariadení pre seniorov 998,00 EUR/mesiac
Poplatok samoplatcu v Domove sociálnych služieb 1 086,00 EUR/mesiac
Poplatok samoplatcu v Zariadení opatrovateľskej služby 985,00 EUR/mesiac
32,00 EUR/deň

 

Z uvedených súm je celodenná strava v hodnote 8,00 EUR/deň (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, v prípade potreby 2. večera), zvyšná suma je úhrada za ostatné odborné, obslužné a ďalšie činnosti v súlade s § 16 až 18, zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – výpočtový list jednotlivých poplatkov je prílohou zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Comments are closed.