Cenník poplatkov

Cenník poplatkov na stiahnutie (.pdf)

Cenník poplatkov za sociálne služby platný od 01. 01. 2023

Poplatok klienta v Zariadení pre seniorov:

Ubytovanie v dvojposteľovej izbe vyššieho štandardu 610,00 EUR/mesiac
Ubytovanie v dvojposteľovej izbe 580,00 EUR/mesiac
Ubytovanie v trojposteľovej izbe 580,00 EUR/mesiac
Ubytovanie v dvojposteľovej priechodnej izbe 550,00 EUR/mesiac

 

Poplatok klienta v Domove sociálnych služieb:

Ubytovanie v dvojposteľovej izbe vyššieho štandardu 610,00 EUR/mesiac
Ubytovanie v trojposteľovej izbe 580,00 EUR/mesiac

 

Poplatok klienta v Zariadení opatrovateľskej služby:
Ubytovanie v dvojposteľovej izbe vyššieho štandardu
610,00 EUR/mesiac
20,00 EUR/deň
Poplatok samoplatcu v Zariadení pre seniorov 1 258,00 EUR/mesiac
Poplatok samoplatcu v Domove sociálnych služieb 1 273,00 EUR/mesiac
Poplatok samoplatcu v Zariadení opatrovateľskej služby 1 258,00 EUR/mesiac
41,00 EUR/deň

Z uvedených súm je celodenná strava v hodnote 8,00 EUR/deň (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, v prípade potreby 2. večera), zvyšná suma je úhrada za ostatné odborné, obslužné a ďalšie činnosti v súlade s § 16 až 18, zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – výpočtový list jednotlivých poplatkov je prílohou zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Comments are closed.