Ad usum, n.o.

Ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom a ich rodinným príslušníkom. Kvalitná starostlivosť a komfort pre Vašich blízkych.

Sme tu pre našich klientov.

Vytvárame pre našich klientov prostredie, kde sa budú cítiť ako doma a kde budú mať zabezpečenú všetku potrebnú starostlivosť.

Pred nástupom...

Tu nájdete všetky potrebné informácie, ako postupovať pred umiestnením do nášho zariadenia.

Nahliadnite k nám...

Priestory sú moderne a účelne zariadené, poskytujú pohodlné a útulné prostredie pre našich klientov.

Kontaktujte nás...

Sídlime vo Veľkom Mederi. Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte nám, napíšte, alebo nás navštívte osobne.

Vitajte na stránkach Ad usum, n.o.Nezisková organizácia Ad usum, n. o. bola založená v máji 2011 so zámerom poskytovať všeobecne prospešné služby a to hlavne poskytovať sociálne služby občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

Organizácia zriadila v roku 2012 Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS), ktoré pozostáva so Zariadenia pre seniorov, Domova sociálnych služieb a Zariadenia opatrovateľských služieb.CSS poskytuje sociálne služby v dvoch novo zrekonštruovaných budovách, v susedstve Polikliniky, lekárne, lesoparku a promenády pred termálnym kúpaliskom.

Od januára 2015 poskytuje organizácia terénnu opatrovateľskú službu v Trnavskom a Nitrianskom samosprávnom kraji.

Ako postupovať, ak sa chcete stať našim klientom?

Postup pred nástupom
 

Postup pred nástupom

Aké úrady navštíviť, aké doklady si pripraviť...
Potrebné dokumenty
 

Potrebné dokumenty

Žiadosti, zmluvy, vyhlásenie...
Ako to u nás vyzerá
 

Ako to u nás vyzerá

Interiér, exteriér - vybavenie izieb, aktivity...

Dôstojná jeseň života u nás

Klienti centra sociálnych služieb majú zabezpečenú 24 hodinovú starostlivosť.

Odborné činnosti, ktorými sú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení a psychologická starostlivosť sú zabezpečované vzdelanými, kvalifikovanými pracovníkmi zariadenia ako sú sociálni pracovníci, psychológ, hlavná sestra, zdravotnícky personál, opatrovatelia.

Viac informácií v časti Starostlivosť.